Vellykkede Forbedringsprosjekter

Kurset beskriver roller, metode og verktøy for gjennomføring av prosessforbedringer, inklusive digitalisering. Metoden er en praktisk tilpasning av Six Sigma DMAIC-metoden.

Forbedringsprosjekter
 • icon20 videoer (ca. 3,5 time)
 • icon1 eBok
 • icon5 PDF-dokumenter
 • Maler og eksempler
 • iconGreen Belt Basic sertifikat

Kursets innhold

 • Forbedringsprosjekter som en viktig gjennomføringsmekanisme i et forbedringssystem
 • Introduksjon til prosjektmetoden DMAIC (roadmap)
 • Introduksjon til malen for prosjektdokumentasjon (storyboard)
 • Innhold i prosjektbeskrivelsen (project charter)
 • Føringer for gode problembeskrivelser
 • Overordnet prosesskartlegging vha. SIPOC
 • Kartlegging av behov, forventing og krav (bruk av CTQ-treet)
 • Rotårsaksanalyse vha fiskebeinsdiagram, 5xhvorfor
 • Prosesskartlegging ved hjelp av flytdiagrammer
 • Introduksjon til Histogram, Paretodiagram og Kontroll-diagram
 • Verktøy for å vurdere risiko ved løsninger
 • Verktøy for å prioritere løsninger
 • Aktiviteter for å dokumentere oppnådde prosjektresultater
 • Aktiviteter for å sikre varighet for løsninger

Ønsker du å komme igang?

Eller har du spørsmål til oss?

Kontakt oss om du ønsker en prat med noen av våre referanser