Bedre Ledelsesstrukturer

Dette kurset beskriver sentrale ledelsesstrukturer for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring av et ansvarsområde. Ledelsesstrukturene basert på viktige deler av Lean, Agile og BPM.

GBB Lean
 • icon15 videoer (ca. 3 timer)
 • icon1 eBok
 • icon9 PDF-dokumenter
 • Maler og eksempler
 • iconGreen Belt Basic sertifikat

Kursets innhold

 • Introduksjon til hvordan ledelsesstrukturene utgjør en viktig mekanisme i et forbedringssystem
 • Lean i et historisk perspektiv
 • Introduksjon til virksomhetens felles ledelsesstrukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring
 • Fremgangsmåte for kartlegging av ansvarsområdets interessenter, krav  og prosesser
 • Design av møtestrukturer for operativ kontroll og replanlegging (del av styringsstrukturen)
 • Aktivitetsstyring basert på Scrum og Kanban
 • Arbeidsplassorganisering ved hjelp av 5S
 • Design av prosesser for kontinuerlige forbedringer
 • Verdistrømskartlegging (VSM)
 • A3- og 8D-problemløsing
 • Introduksjon til forebyggende vedlikehold
 • Kartlegging av kompetansebehov
 • Lederens standard arbeid

Ønsker du å komme igang?

Eller har du spørsmål til oss?

Kontakt oss om du ønsker en prat med noen av våre referanser