Verktøybibliotek

Verktøyene er mikrolæring og maler designet for best mulig samarbeid, kvalitet og fremdrift i aktiviteter som krever kartlegging, analyse og design. Verktøyene gjør det lettere å lykkes i arbeidsmøter:  

  • Send lenker til relevante verktøy i møteinnkallingen. Be deltakerne forberede seg.
  • Bruk deretter tilnærmingen beskrevet i verktøyet for å nå målet med møtet.

Oversikt over verktøyene i biblioteket

Hold musepekeren over verktøyet for nærmere beskrivelse.
Noen verktøy har også demo-video.

3 X RISIKOMATRISE

Verktøy for visuell vurdering av risiko knyttet til sammenlignbare alternativer

5 X HVORFOR - UTVIDET

Metode for årsaksanalyse som brukes når en forventer flere rotårsaker til et problem

5 S

Metode for planlegging og gjennomføring av arbeidsplassorganisering.

SCRUM & KANBAN

To metoder for aktivitetsstyring basert på rammeverkene Scrum og Kanban

CTQ (KRAVTRE)

Verktøy for å kartlegge og visualisere kundebehov, forventninger og krav.

DESIGN AV KF-PROSESSER

Metoder for design av hhv. en enkeltstående forbedringsprosess og et system av koblede prosesser. Eksempler på teamnivå og avdelingsnivå.

DESIGN AV MØTER

To metoder for design av hhv. enkeltmøter og system av møter.

DESIGN AV PROSESSER

Metode for å designe en arbeidsprosess den innfrir behov, forventninger og krav.

DESIGN AV TAVLER

Metode for å designe innholdet i tavler for visuell støtte i møter.

DMAIC

Overordnet visuell beskrivelse av tilnærmingen (roadmap) i forbedringsprosjekter.

FEILTRE ANALYSE (FTA)

Verktøy for rotårsaksanalyse i situasjoner der kombinasjoner av årsaker kan være utløsende for en hendelse.

FISKEBEINSDIAGRAM

Verktøy for å visualisere årsakssammenhenger.

FMEA

Verktøy for grundig analyse av risiko for uønskede hendelser knyttet til produkter og prosesser.

KAIZEN EVENT

Metode for gjennomføring av tidskomprimerte forbedringsaktiviteter.

KARTLEGGE ANSVARSOMRÅDE

Metode for kartlegging av hva som inngår i lederens ansvarsområde.

KOMMUNIKASJONSPLAN

Aktiviteter for å formidle eller hente inn informasjon fra interessenter.

KONTEKSTDIAGRAM

Visualisering av relasjoner mellom interessenter.

LSA
(Lederens Standard Arbeid)

Introduksjon til innhold i lederens standard arbeid.

MULTIVOTING

Enkel voteringsteknikk for å prioritere alternativer.

PICK-MATRISE

Visuelt verktøy for enklere prioritering av alternativer.

PRIORITERINGSMATRISE

Verktøy for grundigere prioritering av alternativer basert på vektede kriterier.

PROBLEMBESKRIVELSE

Metode for å utvikle en best mulig problembeskrivelse.

PROCESS WALK

En Process walk er en nøye planlagt kommunikasjonsaktivitet.

PROJECT CHARTER

Introduksjon til innhold i et beslutningsdokument som beskriver målet og rammen for et forbedringsprosjekt.

RISIKOMATRISE

Verktøy for risikoanalyse basert på sannsynlighet og konsekvens for hendelser.

SIPOC

Visuelt verktøy for overordnet beskrivelse av en prosess.

Ønsker du å komme igang?

Eller har du spørsmål til oss?

Kontakt oss om du ønsker en prat med noen av våre referanser