Prosessforbedring & digitalisering

ProErigo er designet for best mulig prosjektgjennomføring

Helt sentralt for å lykkes er:

 • felles kunnskap om tilnærmingen (prosjektmetoden)
 • felles kunnskap om ledelsesstrukurer som må etableres eller tilpasses for å sikre varighet for løsningene
 • visuelle verktøy for å sikre best mulig gjennomføring av aktiviteter og arbeidsmøter
 • maler for visuell dokumentasjon og kommunikasjon 
Engineering company

Prosjektmetode for prosessforbedring

Kurset beskriver metode og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter. Metoden

 • Sikrer forretnings- og kundefokus gjennom alle prosjektets faser
 • Gjør det lettere å lykkes uten lang erfaring
 • Forenkler samarbeid, oppfølging, rapportering og kommunikasjon
 • Muliggjør opplæring av prosjektdeltakere og sentrale interessenter ved prosjektstart

Videoen viser utdrag fra kurset.

Ledelsesstrukturer for å sikre varighet

Kurset beskriver viktige ledelsesstrukturer som må etableres eller tilpasses for å sikre varigheten for prosjektets løsninger. Innsikten fra kurset: 

 • Gjør det lettere å identifisere hvilke ledelsesstrukturer som må inngå i prosjektscopet.
 • Gjør det lettere å involvere viktige interessenter i arbeidet med å designe  eller redesigne ledelsesstrukturer

Videoen viser utdrag fra kurset.

Verktøybibliotek

Verktøyene er mikrolæring og maler designet for best mulig samarbeid, kvalitet og fremdrift i prosjektets aktiviter og arbeidsmøter. 

 • Verktøyene inkluderer videoer, tekst, maler og eksempler
 • Maler i Microsoft 365 og Miro-format
 • Verktøy for prosesskartlegging, problemløsing, risikoanalyse, prioritering, dataanalyse, prosessdesign, design av møter, aktivitetsstyring, kreativitet, kommunikasjon, med flere

Videoen introduserer innholdet i biblioteket.

Kontakt oss om du ønsker kontakt med våre referanser