BEDRE RESULTATER MED

ProErigo

På denne siden finner du informasjon om

 • E-læringskursene
 • Biblioteket med forbedringsverktøy

E-læringen leveres som en skytjeneste. Ingen installasjon er nødvendig. Den kan integreres med HRM/LMS-applikasjoner.

linkedin-sales-solutions-u3hmzw5U-SI-unsplash
Viktig innhold i et

Forbedringssystem

Et helhetlig forbedringssystem skal ivareta strategiske og operasjonelle forbedringsbehov. Dette kurset introduserer:

 • Viktigheten av å ha et forbedringssystem
 • Viktige mekanismer i et forbedringssystem

Videoen viser utdrag fra kurset.

Green Belt Basic Lean

Bedre Ledelse

Kurset beskriver forbedringsmetoder og (Lean) ledelsesstrukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Kurset er designet for å gjøre det enklere

 • for ledere å utvikle sine ansvarsområder
 • for enkeltpersoner og team å lykkes i gjennomføringen av forbedringsaktiviteter
 • å bygge felles forbedringskunnskap og involvere alle

Videoen viser utdrag fra kurset.

Green Belt Basic Six Sigma

Bedre Forbedringsprosjekter

Kurset beskriver metode og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter, inkludert digitalisering. Prosjektmetoden er en praktisk og pragmatisk tilpasning av Six Sigma DMAIC.

 • Sikrer forretningsfokus gjennom alle prosjektets faser
 • Metoden gjør det lettere å lykkes uten lang erfaring
 • Forenkler lederoppfølging, rapportering og kommunikasjon
 • Effektiviserer opplæring ved prosjektstart

Videoen viser utdrag fra kurset.

Bibliotek med e-verktøy for

Bedre arbeidsmøter

E-verktøyene er designet for best mulig planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter generelt og forbedringsaktiviteter spesielt.

 • Flere enn 30 verktøy
 • Verktøyene inkluderer videoer, tekst, maler og eksempler
 • Verktøy for prosesskartlegging, problemløsing, risikoanalyse, prioritering, dataanalyse, prosessdesign, design av møter, aktivitetsstyring, kreativitet, kommunikasjon, med flere

Videoen introduserer innholdet i biblioteket.

Kontakt oss om du ønsker kontakt med våre referanser