Animert e-læring

Rett på sak, tidseffektivt og engasjerende

Løsningen gjør det lettere å

 • utvikle og vedlikeholde operational excellence-programmer
 • lykkes med gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter
 • implementere transformasjons- og endringsinitiativer
 • gjennomføre effektive arbeidsmøter
 • bygge en forbedringskultur
NO-bibliotek

Overordnet om innholdet

ProErigo inkluderer

 1. Kurs i operative ledelsesstrukturer og prosjektstrukturer
 2. Et bibliotek med microlæring i verktøy for best mulig planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter og aktiviteter.

← Se denne videointroduksjonen.

kursene

Om kursene

ProErigo inkluderer tre e-læringskurs:

 1. Viktig innhold i et forbedringssystem (opex program)
 2. Metodisk gjennomføring av digitalisering og forbedringsprosjekter
 3. Ledelsesstrukturer for operativ kontroll og forbedring
Verktoykasse-Forside-v1

Om biblioteket

ProErigo inkluderer et bibliotek med 33 verktøy. Verktøyene er utviklet for best mulig gjennomføring av møter og aktiviteter i prosjekter og regulær drift.

Hvert verktøy inkluderer

 • En eller flere animerte videoer
 • En eller flere tekstbeskrivelser
 • Maler og eksempler

Kontakt oss om du ønsker kontakt med våre referanser