Det finnes en bedre vei

frem mot resultatet

Bruk vår e-læring og tilhørende maler for

 • effektiv gjennomføring av prosessforbedrings- og digitaliseringsprosjekter
 • forbedring av avdelingens operative ytelse
 • gjennomføring av effektive arbeidsmøter
 • utvikling av kunnskap om forbedringsmetoder
NO-bibliotek

Overordnet om innholdet

ProErigo inkluderer

 1. Kurs designet for å bygge helhetlig forståelse for viktige ledelsesstrukturer og metoder for prosjektgjennomføring
 2. Et bibliotek med microlæring i verktøy for best mulig planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter og aktiviteter.

← Se denne videointroduksjonen.

kursene

Om kursene

ProErigo inkluderer tre e-læringskurs:

 1. Viktig innhold i et forbedringssystem (opex program)
 2. Prosjektmetode for prosessforbedringer og digitalisering
 3. Ledelsesstrukturer for operativ kontroll og forbedring
Verktoykasse-Forside-v1

Om biblioteket

ProErigo inkluderer et bibliotek med 33 verktøy. Verktøyene er designet for best mulig gjennomføring av møter og aktiviteter i prosjekter og regulær drift.

Hvert verktøy inkluderer

 • En eller flere animerte videoer
 • En eller flere tekstbeskrivelser
 • Maler og eksempler

Kontakt oss om du ønsker kontakt med våre referanser